Phương án thi sau năm 2020: Sẽ có nhiều đợt, thi trên máy tính

Thí sinh dự thi THPT quốc gia. Ảnh: KA
Thí sinh dự thi THPT quốc gia. Ảnh: KA
Thí sinh dự thi THPT quốc gia. Ảnh: KA
Lên top