Phương án đón học sinh Hà Nội trở lại trường học

Học sinh Hà Nội tận hưởng niềm vui được đến trường học tập. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội tận hưởng niềm vui được đến trường học tập. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội tận hưởng niềm vui được đến trường học tập. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top