Phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực trong 3 ngày

Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Lên top