Phu nhân Thủ tướng Úc trò chuyện và đọc sách cùng học sinh Việt Nam

Học sinh tiểu học thích thú khi đọc sách cùng Phu nhân Thủ tướng Úc. Ảnh: PV
Học sinh tiểu học thích thú khi đọc sách cùng Phu nhân Thủ tướng Úc. Ảnh: PV
Học sinh tiểu học thích thú khi đọc sách cùng Phu nhân Thủ tướng Úc. Ảnh: PV
Lên top