Phụ huynh xin nghỉ làm “ứng phó” việc học sinh nghỉ học tránh virus Corona

Tâm lý chung của phụ huynh, để con đi học thì lo dịch bệnh, mà con được nghỉ thì lo không có người trông. Ảnh: Kiều Giang.
Tâm lý chung của phụ huynh, để con đi học thì lo dịch bệnh, mà con được nghỉ thì lo không có người trông. Ảnh: Kiều Giang.
Tâm lý chung của phụ huynh, để con đi học thì lo dịch bệnh, mà con được nghỉ thì lo không có người trông. Ảnh: Kiều Giang.
Lên top