BAN HÀNH QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA, XÉT TUYỂN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 VÀ TUYỂN SINH ĐH, CĐ:

Phụ huynh và học sinh vẫn chưa yên tâm