Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng tập trung trước phòng họp, yêu cầu Hiệu trưởng làm rõ các khoản thu-chi vào ngày 4.9.
Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng tập trung trước phòng họp, yêu cầu Hiệu trưởng làm rõ các khoản thu-chi vào ngày 4.9.
Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng tập trung trước phòng họp, yêu cầu Hiệu trưởng làm rõ các khoản thu-chi vào ngày 4.9.
Lên top