Phụ huynh Trường Newton muốn làm rõ các thông báo thu-chi của nhà trường

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Lên top