Phụ huynh TPHCM được tham gia thảo luận chọn sách giáo khoa

Học sinh Trường Tiểu học Phú Định (Quận 6, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ
Học sinh Trường Tiểu học Phú Định (Quận 6, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ
Học sinh Trường Tiểu học Phú Định (Quận 6, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ
Lên top