Phụ huynh tố hiệu trưởng “giam” học sinh vì chưa đóng đủ tiền ăn

Trường Tiểu học Quảng Hưng.
Trường Tiểu học Quảng Hưng.