Phụ huynh tố hiệu trưởng “giam” học sinh vì chưa đóng đủ tiền ăn

Trường Tiểu học Quảng Hưng.
Trường Tiểu học Quảng Hưng.
Trường Tiểu học Quảng Hưng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM