Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh

Vết bấm trên người học sinh T.Q.C. Ảnh: T.Mai
Vết bấm trên người học sinh T.Q.C. Ảnh: T.Mai
Vết bấm trên người học sinh T.Q.C. Ảnh: T.Mai
Lên top