Phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng