Phụ huynh tiếp tục kêu cứu vì học viên Học viện Múa vẫn “2 không”

Phụ huynh kiến nghị Học viện Múa Việt Nam và cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bằng văn hóa cho con em họ. Ảnh: Kim Nhung
Phụ huynh kiến nghị Học viện Múa Việt Nam và cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bằng văn hóa cho con em họ. Ảnh: Kim Nhung
Phụ huynh kiến nghị Học viện Múa Việt Nam và cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bằng văn hóa cho con em họ. Ảnh: Kim Nhung
Lên top