Phụ huynh tát cô giáo ở Đà Nẵng: Công an đang sắp xếp để phụ huynh xin lỗi

Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Lên top