Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Phụ huynh tát cô giáo ở Đà Nẵng: Công an đang sắp xếp để phụ huynh xin lỗi

Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng bị hành hung, thậm chí sau đó phụ huynh Th. còn đe doạ cả gia đình, đồng nghiệp của cô này.
Lên top