Phụ huynh “rợn người” phát hiện video dạy trẻ tự tử trên You Tube Kids

Youtube Kids xuất hiện video có cảnh dạy trẻ con cách tự tử khiến phụ huynh Mỹ bức xúc.
Youtube Kids xuất hiện video có cảnh dạy trẻ con cách tự tử khiến phụ huynh Mỹ bức xúc.
Youtube Kids xuất hiện video có cảnh dạy trẻ con cách tự tử khiến phụ huynh Mỹ bức xúc.
Lên top