Phụ huynh rối bời vì cách đánh vần “lạ”: "K", "Q", "C" đều đọc là "Cờ"

Sách công nghệ giáo dục có 3 tập. Ảnh: Nguyễn Huyên
Sách công nghệ giáo dục có 3 tập. Ảnh: Nguyễn Huyên
Sách công nghệ giáo dục có 3 tập. Ảnh: Nguyễn Huyên
Lên top