Phụ huynh phản ứng khi trường quốc tế ASIVN định thu "lãi" nộp chậm học phí

Mức học phí năm học 2019-2020  của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam . Ảnh ghép: Huyên Nguyễn
Mức học phí năm học 2019-2020 của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam . Ảnh ghép: Huyên Nguyễn
Mức học phí năm học 2019-2020 của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam . Ảnh ghép: Huyên Nguyễn
Lên top