Phụ huynh ngồi ở nhà có thể nhìn thấy con học tập, giáo viên dự giờ online

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh. Ảnh: HN
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh. Ảnh: HN
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh. Ảnh: HN
Lên top