Phụ huynh lớp 1 "phát sốt" với kiểm tra trực tuyến

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.
Lên top