Phụ huynh kiện Trường Việt Úc: Trái chiều quan điểm xử kín hay công khai

Phụ huynh Trường Việt Úc nhiều lần tập trung tại trường phản đối chính sách học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh Trường Việt Úc nhiều lần tập trung tại trường phản đối chính sách học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh Trường Việt Úc nhiều lần tập trung tại trường phản đối chính sách học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Lên top