Phụ huynh khởi kiện công ty quản lý Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng

Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng từng bị tố lạm thu nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ảnh: TT
Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng từng bị tố lạm thu nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ảnh: TT
Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng từng bị tố lạm thu nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ảnh: TT
Lên top