Phụ huynh khiến cô giáo phải quỳ xin lỗi đã xúc phạm đến một nền giáo dục

Luật sư Bùi Đình Ứng.
Luật sư Bùi Đình Ứng.