Phụ huynh, học sinh Hà Giang lo ngại bị “miệt thị” sau vụ điểm thi bất thường