Phụ huynh, học sinh Đà Nẵng bối rối với "học online"

Nhiều học sinh Đà Nẵng bị động khi học online đầu năm học mới. Ảnh minh học: Nguồn Thuỳ Trang
Nhiều học sinh Đà Nẵng bị động khi học online đầu năm học mới. Ảnh minh học: Nguồn Thuỳ Trang
Nhiều học sinh Đà Nẵng bị động khi học online đầu năm học mới. Ảnh minh học: Nguồn Thuỳ Trang
Lên top