Phụ huynh Hà Nội nháo nhác vì thông báo đổi địa điểm thi lúc nửa đêm

Là một kỳ thi quan trọng, nhiều bậc phụ huynh ở Hà Nội tỏ ra lo lắng, xin nghỉ làm 3 ngày để đưa con đi thi. Ảnh: Danh Nhân
Là một kỳ thi quan trọng, nhiều bậc phụ huynh ở Hà Nội tỏ ra lo lắng, xin nghỉ làm 3 ngày để đưa con đi thi. Ảnh: Danh Nhân
Là một kỳ thi quan trọng, nhiều bậc phụ huynh ở Hà Nội tỏ ra lo lắng, xin nghỉ làm 3 ngày để đưa con đi thi. Ảnh: Danh Nhân
Lên top