Phụ huynh, giáo viên nâng cấp gói mạng để dạy học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ giá cước, giúp học sinh, sinh viên học trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top