Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Học sinh Hà Nội trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top