Phụ huynh đua nhau cho con đi học bơi

Các HLV hướng dẫn cho các em học bơi. ảnh: V.X
Các HLV hướng dẫn cho các em học bơi. ảnh: V.X
Các HLV hướng dẫn cho các em học bơi. ảnh: V.X
Lên top