Phụ huynh có con học sách công nghệ giáo dục nói gì về cách đọc ô vuông, tam giác?

Phụ huynh có con học sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lên tiếng giữa hàng loạt tranh cãi.
Phụ huynh có con học sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lên tiếng giữa hàng loạt tranh cãi.
Phụ huynh có con học sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lên tiếng giữa hàng loạt tranh cãi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top