Phụ huynh cả nước không còn lo “thu tự nguyện”

Một buổi họp phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một buổi họp phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một buổi họp phụ huynh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top