Phụ huynh bức xúc vì Trường Nguyễn Siêu không trả lại "phí giữ chỗ" 10 triệu đồng

Học sinh và phụ huynh mệt mỏi với hành  trình rút-nộp hồ sơ vào lớp 10. Ảnh: Phan Anh
Học sinh và phụ huynh mệt mỏi với hành trình rút-nộp hồ sơ vào lớp 10. Ảnh: Phan Anh
Học sinh và phụ huynh mệt mỏi với hành trình rút-nộp hồ sơ vào lớp 10. Ảnh: Phan Anh