Phụ huynh bức xúc, Trường Newton thay đổi cách thu phụ phí dạy online

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường liên cấp Newton vẫn đến trường để tổ chức dạy -học online cho học sinh. Ảnh: Website nhà trường.
Lên top