Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Phụ huynh chia sẻ bức xúc về những bất thường trong điểm thi ở Sơn La.
Phụ huynh chia sẻ bức xúc về những bất thường trong điểm thi ở Sơn La.
Phụ huynh chia sẻ bức xúc về những bất thường trong điểm thi ở Sơn La.
Lên top