Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu