Phụ huynh bay cùng chuyến với ca nhiễm, trường cho 90 học sinh nghỉ học

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TPHCM). Ảnh: Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TPHCM). Ảnh: Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TPHCM). Ảnh: Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân
Lên top