Phụ huynh bật khóc khi được nhận máy tính cho con học online trong mùa dịch

Học sinh học trực tuyến, áp lực cho phụ huỳnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh học trực tuyến, áp lực cho phụ huỳnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh học trực tuyến, áp lực cho phụ huỳnh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top