Phong GS,PGS dễ dãi để ăn lương nhà nước là quá lãng phí

Nhiều người đồng tình cho rằng nên phong GS, PGS theo nhiệm kỳ. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Nhiều người đồng tình cho rằng nên phong GS, PGS theo nhiệm kỳ. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Nhiều người đồng tình cho rằng nên phong GS, PGS theo nhiệm kỳ. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Lên top