Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phong GS,PGS dễ dãi để ăn lương nhà nước là quá lãng phí

Nhiều người đồng tình cho rằng nên phong GS, PGS theo nhiệm kỳ. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Nhiều người đồng tình cho rằng nên phong GS, PGS theo nhiệm kỳ. Ảnh minh họa: Vietnamnet