Phòng dịch virus Corona: 1,7 triệu học sinh TPHCM được nghỉ đến 9.2

Tẩy trùng, vệ sinh lớp học ở một trường thuộc TPHCM.
Tẩy trùng, vệ sinh lớp học ở một trường thuộc TPHCM.
Tẩy trùng, vệ sinh lớp học ở một trường thuộc TPHCM.
Lên top