Phòng dịch, các cơ sở giáo dục Hải Phòng dừng hoạt động ngoại khoá

Các đơn vị giáo dục ở Hải Phòng dừng hoạt động ngoại khoá từ 4.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Các đơn vị giáo dục ở Hải Phòng dừng hoạt động ngoại khoá từ 4.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Các đơn vị giáo dục ở Hải Phòng dừng hoạt động ngoại khoá từ 4.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top