Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng tại trường có 50 HCV quốc tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai trường tại THPT chuyên KHTN, Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Hà)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai trường tại THPT chuyên KHTN, Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Hà)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai trường tại THPT chuyên KHTN, Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Hà)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM