Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu “đặt hàng” trong đào tạo sư phạm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp. Ảnh. Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp. Ảnh. Đình Nam