Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hưng Yên ngày 29.6 (Ảnh:moet)
Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hưng Yên ngày 29.6 (Ảnh:moet)
Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hưng Yên ngày 29.6 (Ảnh:moet)
Lên top