Phổ điểm môn Lịch sử thấp thảm hại, hơn 83% thí sinh đạt điểm dưới trung bình

Lên top