Phó Chủ tịch tỉnh Hoà Bình: "Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh"

Ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hoà Bình (đứng) đi kiểm tra thi tại tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Báo Hoà Bình
Ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hoà Bình (đứng) đi kiểm tra thi tại tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Báo Hoà Bình
Ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hoà Bình (đứng) đi kiểm tra thi tại tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Báo Hoà Bình

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM