Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Pha: Phải xử lý nghiêm việc kinh doanh thuốc lá trong trường học

Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top