Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi ở Hà Giang

Dương Công Minh tại điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (Hà Giang).
Dương Công Minh tại điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (Hà Giang).
Dương Công Minh tại điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (Hà Giang).
Lên top