Phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc Đại học Cần Thơ

Hội đồng trường phê duyệt chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ. Ảnh: Bảo Trung
Hội đồng trường phê duyệt chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ. Ảnh: Bảo Trung
Hội đồng trường phê duyệt chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ. Ảnh: Bảo Trung
Lên top