Phê bình học sinh vì đi học sớm: Hành vi phản giáo dục!

Học sinh đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học sớm. Ảnh: Phụ huynh
Học sinh đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học sớm. Ảnh: Phụ huynh
Học sinh đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học sớm. Ảnh: Phụ huynh
Lên top