Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Các đại biểu nhấn nút khởi động Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV.
Các đại biểu nhấn nút khởi động Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV.
Các đại biểu nhấn nút khởi động Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV.
Lên top