Phát hiện sai phạm nghiêm trọng: Xuyên đêm chấm lại bài thi của thí sinh Hà Giang

Công việc chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm của thí sinh tại Hà Giang sẽ được diễn ra xuyên đêm. Ảnh: HN
Công việc chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm của thí sinh tại Hà Giang sẽ được diễn ra xuyên đêm. Ảnh: HN
Công việc chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm của thí sinh tại Hà Giang sẽ được diễn ra xuyên đêm. Ảnh: HN
Lên top